Professional Organizer
...voor inzicht, rust en overzicht...
DISC – de handleiding van jezelf

 

DISC
▪ is direct toepasbaar en geeft meteen resultaat
▪ maakt dat je met meer plezier communiceert
▪ zorgt voor een vriendelijke samenwerking
▪ is gebaseerd op jarenlang onderzoek


De handleiding van jezelf
1. Inleiding
2. QuickScan: Welke kleur ben ik?
3. Uitleg van de 4 stijlen en de verschillende eigenschappen
4. Waarde van de grafieken
5. Speciale combinaties
6. Hoe spreek je de andere stijl aan?
7. En nu?

Inleiding
Je staat op het punt om een hele treffende en leerzame ontdekking te doen over jezelf. Je hebt hier een gebruiksaanwijzing van je eigen persoonlijkheid in handen. Hoe lijkt je dat? Hoe handig zou het zijn als je zo nu en dan je persoonlijke handleiding kunt raadplegen als je vragen hebt over jezelf en over hoe jij om kunt gaan met je eigen persoonlijkheid en met die van anderen.

Advocaat-psycholoog Dr William Marston bracht in 1928 in zijn boek ‘Emotions of normal people’ de vier meest in het oog springende gedragsstijlen van mensen en de daarbij behorende emoties in kaart. Hij vertaalde dit naar het zogenoemde DISC-model. Zijn doel was om mensen inzicht te geven in hun eigen gedrag en in dat van hun medemens. Want alleen mensen die elkaar begrijpen, kunnen hun interactie en samenwerking verbeteren.

DISC geeft je inzicht hoe jij het liefst communiceert en in welke omgeving jij het beste tot je recht komt. Het laat zien welke gedragstaal je spreekt, waar jij als persoon behoefte aan hebt, wat je sterke en zwakke kanten zijn en wat jou motiveert of doet afhaken. Kortom een onmisbare bron van informatie die jou kan helpen om het beste uit jezelf te halen!

Het is je vast weleens opgevallen dat wanneer er in groepjes gewerkt moet worden, iedereen zijn of haar eigen rol in de groep heeft. De een neemt de leiding, terwijl de ander alle acties opschrijft en voor iedereen koffie haalt. De rol die iemand aanneemt, hangt niet alleen af van iemands eigen persoonlijkheid, maar minstens zoveel van de rest van de groep. Dat betekent tegelijkertijd - heel fijn - dat je je gedrag en communicatiestijl kunt aanpassen aan situaties en deze dus ook kan beïnvloeden. Welke kleuren en-types onderscheidt het DISC-model?

DISC kent 4 basisstijlen:
D (Daadkrachtig), I (Interactief), S (Stabiel), C (Consciëntieus)
De uitgebreide, officiële DISC analyse bestaat uit 24 vragen waarbij je steeds ‘meest’ of ‘minst’ kiest. Hieruit komt een voor jou kenmerkende stijl naar boven. Daar past een persoonsbeschrijving bij waar je je helemaal in zal herkennen. Daarnaast krijgt je persoonlijkheidsanalyse uiting in 3 grafieken. Deze grafieken geven diepgang aan de DISC analyse omdat ze zichtbaar maken hoe jij functioneert. Dit is bijzonder waardevol omdat het laat zien hoe jij omgaat met datgene wat je in huis hebt. De uitslag van de DISC is in 95% van de gevallen spot-on en zal je verbaasd laten staan welke informatie eruit naar voren komt. In deze compacte hand-out maak je kennis met DISC door een QuickScan in te vullen.

DISC is een omgevingsinstrument, dit wil zeggen dat het iets zegt over de omgeving waarvoor je het invult. Je kunt het invullen voor je werkomgeving, je privésituatie of je relatie. Het is maar net welk doel je hebt met dit instrument.
Ik wens je veel plezier toe met deze QuickScan en ik weet zeker dat je door de inzichten die je krijgt jezelf maar ook anderen een stuk beter gaat begrijpen. Hoe meer mensen van zichzelf weten hoe ze in elkaar zitten hoe beter we elkaar aan kunnen spreken in de taal van de ander. Maar leer nu eerst jezelf kennen en ga ontdekken hoe jij het beste tot je recht komt! Ben je er klaar voor? Dan gaan we beginnen!

QuickScan – Welke kleur ben ik?

Wat past steeds het beste bij jou? Zet een rondje om het getal ervoor.

Sporten
3 het liefst samen
4 met een hartslagmeter en stappenteller
1 als het mij uitkomt
2 leuk maar wel met een muziekje erbij en even nazitten

Ruzie
1 kan gebeuren, snel uitpraten en weer doorgaan
2 met een grapje is het vast op te lossen
3 oh bah, ik hoop dat het over waait 
4 ik neem even afstand

In een groep
4 ben ik goed genoeg?
1 luisteren ze wel naar mij?
2 vinden ze me wel aardig?
3 mag ik er wel bij horen?

Feestje
3 heeft iedereen het naar zijn zin?
1 ik vertel dat sterke verhaal dat ik heb beleefd aan iedereen
2 waar is iemand om mee te kletsen?
4 in dat hoekje is het lekker rustig

Regels
3 die zijn nodig, zo houden we het gezellig
2 prima maar zo nu en dan doe ik mijn eigen zin
1 die bedenk ik het liefste zelf
4 lekker duidelijk, iedereen weet wat er gebeuren moet

Weekend
3 tijd doorbrengen met familie
2 naar een feestje waar veel bekenden zijn
4 met een paar goede vrienden of bekenden uitgaan
1 competitief bezig zijn

Vakantie
1 ik wil steeds naar een andere bestemming
4 ik zoek altijd een bestemming met de beste prijs/kwaliteit
2 ik maak er wel wat moois van waar we ook naar toe gaan
3 ik luister eerst naar wat de rest wil

Beslissingen nemen
1 vlot de knoop doorhakken
4 eerst grondig uitzoeken
2 lekker impulsief
3 even vragen wat de anderen ervan vinden

Klusjes
1 snel en alleen
3 rustig en samen
2 snel en samen
4 rustig en alleen

Iets onderzoeken
3 Waarom wil je dit weten?
2 Wie doen met me mee?
1 Wat wil je weten?
3 Hoe gaan we het aanpakken?

Hoe vaak heb je 1? Hoe vaak 2? Hoe vaak 3? En hoe vaak 4?
1=rood=D 
2=geel=I
3=groen=S
4=blauw=C
Zet de letters op volgorde van meest naar minst gekozen. De hoogste waarde komt vooraan. Bijvoorbeeld SCDI
Lees nu de uitleg van jouw hoogst gescoorde letter hieronder.

NB: Deze QuickScan geeft een zeer beknopt beeld van jouw persoonlijke gedragsstijl. Het geeft beslist niet de diepere laag die je krijgt na het invullen van de officiële, uitgebreide DISC analyse. De volledige analyse kun je hier aanvragen: https://it-oersicht.nl/Aanbod/Persoonlijkheidsanalyse/

Uitleg van de 4 verschillende stijlen

De D-stijl ‘Snelst mogelijke manier’
Ongeveer 3% van alle mensen hebben een D stijl als hoogst gemeten stijl.
De D-stijl meet hoe je problemen benadert en hoe je met uitdagingen omgaat.

Kenmerken
Een D persoon heeft een kordate houding en is snel ongeduldig. Het tempo is snel en de persoon is taakgericht. De kenmerken uiten zich in het feit dat ze daadkrachtig zijn en een actieve, voortvarende houding hebben. Ze willen in een hoog tempo doelen en resultaten behalen. Vaak zijn deze personen sturend, besluitvaardig, risico nemend, ondernemend, probleemoplossend en hebben ze een sterk ego. Een D werkt graag op zijn eigen manier en houdt van veranderingen.

Hoge D
daadkrachtig, dynamisch, direct, dominerend, doorgaand, doener, drive

Sterke kanten
Een D kan goed organiseren, krijgt zaken voor elkaar, gaat efficiënt met de tijd om, brengt zaken in beweging, is innovatief als het om oplossen van problemen gaat, houdt het doel voor ogen, gaat uitdagingen aan en geeft richting. Een D stelt ‘wat’-vragen.

Motivator
Nieuwe problemen en uitdagingen die opgelost moeten worden motiveren de D om in actie te komen. Daarnaast vindt een D het prettig om risico’s en besluiten te mogen nemen. Een wisselende omgeving en het ontbreken van routinematige klussen zal de D erg op prijs stellen. Ook ontspanning op zijn tijd is belangrijk.

Ideale omgeving
Een D leeft in het NU. Uitdaging is de ideale omgeving voor een D. Belangrijk is wel dat het vernieuwend is, routinevrij, tastbare resultaten oplevert, er geen directe controle is en dat de resultaten geëvalueerd worden in plaats van de werkwijze.

Tegenstand en afhaken
Een D kan tegenstand geven als er teveel controle is, beslissingen in twijfel worden getrokken, de uitdaging weg is of de controle verloren wordt. Bij een gebrek aan actie zal een D afhaken. Net als bij het uitvoeren van saaie en routinematige klussen. Ook heeft een D er een hekel aan als mensen misbruik maken van hun sterke kanten.

Zwaktes
Een D kan te autoritair of te autocratisch zijn, onnodig de discussie aangaan, routine ontwijken, moeilijk fouten van anderen verdragen, ondoordachte beslissingen nemen en teveel tegelijk doen. Hierdoor kan een D te nadrukkelijk en te eisend zijn.

Angst
 Een D heeft bijzonder veel moeite met het verlies van controle

Leerpunt
Leer om te luisteren en pas je tempo aan!


De I-stijl ‘Op de leukste manier’
Ongeveer 15% van alle mensen hebben een I stijl als hoogst gemeten stijl. De I-stijl meet hoe je met anderen samenwerkt en hen probeert te beïnvloeden.

Kenmerken
Een I persoon heeft een optimistische houding en wordt onder druk aanvallend en bijtend. Het tempo is snel en de persoon is mensgericht. De kenmerken uiten zich in het feit dat ze een enthousiaste, vertrouwende, optimistische, overtuigende, praatgrage, impulsieve en emotionele houding hebben. Ze maken snel en gemakkelijk contact met anderen. Een I is snel en enthousiast.

Hoge I

interactief, inspirerend, invloedrijk, initiërend, indrukwekkend, interesse in mensen

Sterke kanten
Een I kan op een creatieve manier problemen oplossen, kan mensen goed aansporen, bemoedigen, motiveren en enthousiasmeren. Een I brengt ontspanning door positieve humor, kan goed onderhandelen bij conflicten, is een goede woordvoerder en kan goed brainstormen. Een I stelt ‘wie’-vragen.

Motivator
Door complimenten, populair te zijn, geaccepteerd te worden en door vriendelijke, optimistische mensen komt een I in actie. Plezier staat voorop.

Ideale omgeving
Een I leeft toekomstgericht en plezier is de ideale omgeving. Dit kenmerkt zich door de behoefte aan weinig discussie en conflicten, vrij willen zijn van controle en details, behoefte aan een platform waar ideeën geuit kunnen worden, het voorhanden zijn van praktische procedures en anderen die de details voor hun rekening nemen.

Tegenstand en afhaken
Een I kan tegenstand geven als ze genegeerd of afgewezen worden. Daarnaast vinden ze het niet prettig om met deadlines, tijdschema’s en afwerklijstjes te werken. Als ze merken dat mensen hun niet aardig vinden of wanneer ze hun gevoel niet kunnen uiten haakt een I af. Ook negativiteit en pessimisme doen een I afhaken.

Zwaktes
Een I kan geen oog hebben voor details, moeite hebben met luisteren als het onderwerp niet interessant is, ongeorganiseerd zijn, vergeetachtig zijn, dingen niet af maken en de eigen populariteit belangrijker vinden dan de resultaten.

Angst
Een I heeft bijzonder veel moeite met afwijzing.

Leerpunt
Laat anderen ook aan het woord.

De S-stijl ‘Makkelijkste manier’
Ongeveer 67% van alle mensen hebben een S stijl als hoogst gemeten stijl.
De S-stijl meet hoe je op veranderingen reageert.

Kenmerken
Een S persoon heeft een neutrale houding en is berustend onder druk. Het tempo is rustig en de persoon is mensgericht. De kenmerken uiten zich in het feit dat ze goed kunnen luisteren, vriendelijk zijn, begripvol, sympathiek en voorspelbaar. Een S is standvastig en een goede teamspeler. Een S kiest graag voor de makkelijke manier en houdt ervan om te observeren.

Hoge S
stabiel, supportgevend, sympathiek, sociaal, zorgzaam

Sterke kanten
Een S is betrouwbaar, loyaal, gezagsgetrouw, geduldig, praktisch en maakt dingen af. Een S kan goed bemiddelen bij een conflict. Een S stelt ‘hoe’-vragen.

Motivator
Een S komt in actie als er erkenning is voor trouw en betrouwbaarheid. Rust, zekerheid, veiligheid en stabiliteit zijn hierbij een voorwaarde. Daarnaast houdt een S ervan om taken één voor één af te ronden.

Ideale omgeving
Een S leeft in het HEDEN. Harmonie is de ideale omgeving voor een S. Een S hecht waarde aan duidelijke, afgebakende systemen en procedures. Begripvolle, vriendelijke en rustige mensen dragen bij aan de ideale omgeving. Een S vindt het fijn om te observeren.

Tegenstand en afhaken
Een S kan tegenstand geven als ze niet weten waar ze aan toe zijn. Ook opgejaagd worden of iets ad hoc moeten doen maakt dat een S afhaakt. Onenigheid, conflicten, gebrek aan zekerheden en een gebrek aan ‘we doen het samen’-gevoel kan er ook voor zorgen dat een S afhaakt.

Zwaktes
Een S heeft moeite met veranderingen en past zich langzaam aan. Als er in relationele sfeer negativiteit is kan een S dit lang nadragen en wrokkig zijn. Een S vindt het lastig om prioriteiten te stellen en geef liever toe dan de discussie aan te gaan.

Angst
Een S heeft bijzonder veel moeite met het verlies van zekerheden

Leerpunt
Geef vaker je mening en kom beter voor jezelf op.


De C-stijl ‘Beste, meest efficiënte manier’
Ongeveer 15% van alle mensen hebben een C stijl als hoogst gemeten stijl.
De C-stijl meet hoe je op regels en voorschriften reageert.

Kenmerken
Een C persoon heeft een voorzichtige houding en wordt vermijdend onder druk. Het tempo is rustig en de persoon is taakgericht. De kenmerken uiten zich in het feit dat ze nauwkeurig, analytisch, meegaand, voorzichtig en op feiten gericht zijn. Een C heeft een hoge werkstandaard en houdt van systematiek.

Hoge C
Consciëntieus, calculerend, competent, correct, cognitief

Sterke kanten
Een C brengt perspectief en realiteitszin, houdt zich aan de gestelde regels en procedures, stelt belangrijke vragen en ziet wat beter kan, controleert details, is grondig in alle activiteiten en test graag de juistheid van informatie. Een C stelt ‘waarom’-vragen.

Motivator
Een C komt in actie wanneer er in alle rust gewerkt kan worden en er hoge kwaliteitsnormen gelden. Een C houdt van gedetailleerde taken die volgens een logische, georganiseerde werkwijze uitgevoerd kunnen worden.

Ideale omgeving
De tijdsbeleving van een C is het VERLEDEN. Perfectie is de ideale omgeving voor een C. Een C krijgt graag instructie wat er verwacht wordt en feedback over het geleverde werk. Een C werkt graag aan gespecialiseerde, technische taken en projecten waarbij een duidelijk eindresultaat is.

Tegenstand en afhaken
Een C haakt af als er fouten gemaakt worden of er kritiek is op hun werk. Ook houden ze er niet van wanneer ze snelle beslissingen moeten nemen en ze onvoldoende tijd hebben voor de taak. Een C biedt tegenstand als er geen overzicht is. Ook ruzie, plotselinge veranderingen en irrationele gevoelens en emoties doen een C afhaken.

Zwaktes
Een C heeft duidelijke kaders nodig om binnen te werken en te leven. Ze kunnen te sterk hangen aan procedures en richtlijnen. Een C kan vastlopen in details en is erg gevoelig voor kritiek. Een C spreekt liever niet over gevoelens.

Angst
Een C heeft bijzonder veel moeite met het krijgen van kritiek op de taak of het werk.

Leerpunt
Uit je gedachten regelmatig zodat anderen begrijpen waarom je iets doet.

Waarde van de grafieken

Wanneer je de officiële, uitgebreide analyse van DISC factor hebt ingevuld krijg je een prachtig persoonlijkheidsprofiel waarin naar voren komt welke gedragstaal je spreekt. Daarnaast worden de ‘meest’ en ‘minst’ keuzes die je gemaakt hebt omgezet in 3 grafieken. De eerste grafiek geeft weer hoe jij vindt dat je functioneert in je (werk)omgeving en hoe jij je omgeving ervaart. De tweede grafiek geeft weer hoe jij jezelf ervaart onder druk en in stressvolle situaties. De derde grafiek geeft aan wat jij als persoon in huis hebt, hoe jij jezelf ziet. Door de grafieken onderling met elkaar te vergelijken kun je ontdekken of je alles eruit haalt wat erin zit, of je misschien jezelf overvraagt, hoe je reageert onder druk en waar je behoefte aan hebt. Als gecertificeerde DISC trainer leg ik jou de grafieken uit en help ik je om er in de praktijk handen en voeten aan te geven.

De persoonlijkheidsanalyse geeft je een geweldige tool in handen om -te bouwen aan sterke relaties -je communicatie te verbeteren -je bewust te worden van je eigen gedrag -te ontdekken hoe jij je persoonlijke capaciteit gebruikt -beter te functioneren in een team -beter in te spelen op de behoeftes van de ander -klanten, cliënten, patiënten, ouders, leerlingen, collega’s, leidinggevenden, vrienden, bekenden en onbekenden met jou te verbinden

Speciale combinaties
Bij bijna alle mensen komt er 1 uitgesproken gedragsstijl naar voren. Maar daarnaast kunnen er in jouw profiel nog 1 of 2 andere stijlen voorkomen. Juist de combinatie van de verschillende stijlen maakt jouw persoonlijkheidsanalyse uniek en waardevol. Na het invullen van de analyse weet je welke gedragsstijl bij jou het meest aanwezig is en welke in mindere mate of juist helemaal niet. Zo ontdek je ook hoe het komt dat je soms irritaties voelt bij je partner, vrienden, collega’s en (on)bekenden. Wanneer zij een andere gedragstaal spreken dan jou kan dat voor onbegrip, frustratie en verwijdering zorgen. Als je van jezelf weet welke taal je spreekt en hoe het zit met de andere gedragstalen ben je veel beter in staat om begrip op te brengen voor die ander.

Hoe spreek je de andere taal aan?

Als je eenmaal weet welke taal jezelf spreekt is het ook reuze interessant om van die ander te weten welke taal hij/zij spreekt. Pas dan kun je je communicatie afstemmen en de verbinding zoeken. Om je alvast een voorproefje te geven hier een kort overzicht van de do’s en dont’s.

Rood do’s
• Wees kort van stof, verhoog je tempo
• Wees gericht op de taak/zaken en wees duidelijk
• Blijf bij je standpunt als je er zeker van bent

Rood dont’s
• Teveel details benoemen
• Te langdradig zijn
• Vaag en onduidelijk zijn
• Over je heen laten lopen

Geel do’s
• Wees complimenteus en vriendelijk
• Blijf luisteren
• Maak grapjes en glimlach veel
• Toon belangstelling

Geel dont’s
• Druk uitoefenen
• Teveel details benoemen
• Kritisch zijn op de persoon
• De persoon negeren

Groen do’s
• Schep een vriendelijke en gemoedelijke sfeer
• Geef tijd en ruimte voor een reactie
• Breng veranderingen voorzichtig

Groen dont’s
• Direct en confronterend spreken
• Wantrouwen of onveiligheid uitstralen
• Conflicten aangaan

Blauw do’s
• Wees specifiek in je uitleg
• Benoem vooral feiten
• Wees begripvol

Blauw dont’s
• Vaag en oppervlakkig zijn
• Details onbelangrijk vinden
• Kritiek geven op de taak
• Te snel willen

En nu?
En, vind je het interessant? Ben je meer te weten gekomen over jezelf en over de ander? Dan heb ik goed nieuws voor je! Dit is nog maar de basis. Er is nog zoveel meer te ontdekken over jouw persoonlijke profiel. Ben jij nieuwsgierig geworden? Zou je willen weten welke unieke persoonlijke taal jij spreekt en hoe je nog beter om kunt gaan met andere talen? Maak dan kennis met de uitgebreide analyse en ontdek wat je kunt leren van de diepere lagen die de analyse te bieden heeft. Het zal je leven gegarandeerd veranderen. Je zult in staat zijn om veel meer uit jezelf te halen en meer te bereiken door simpelweg te weten hoe het werkt voor jou.

Ga jij ervoor? Bestel dan hier vandaag nog de persoonlijkheidsanalyse. Deze kun je online invullen en binnen 2 werkdagen heb je de uitslag al in huis!

Wil je liever met een groep of met je team ondergedompeld worden in de bijzondere en interessante wereld van DISC meld je dan aan voor de 1-daagse training ‘Meer werkplezier met DISC’ en ga een hele dag genieten van wat er te leren valt over je eigen unieke gedragstaal. De training is volledig verzorgd met een heerlijke lunch, onbeperkt koffie, thee, water en fruit en natuurlijk ontvang je je eigen persoonlijkheidsanalyse op papier. Kijk op www.it-oersicht.nl voor de eerstvolgende training en meld je meteen aan. 

Wil je op de hoogte gehouden worden van de actuele trainingen en interessante informatie? Meld je dan hier aan voor de nieuwsbrief zodat je automatisch op de hoogte wordt gehouden.

Ik zie er naar uit om je te ontmoeten en je meer te vertellen over jouw DISC persoonlijkheidsprofiel. Ik gun jou de verbazing die ik ook had toen ik mijn eigen analyse kreeg. Dat een ogenschijnlijk eenvoudig instrument zo goed de vinger kan leggen op de juiste plek had ik nooit verwacht. Ik kan nu plaatsen waarom ik bepaald gedrag vertoon en waarom ik mij kan storen aan het gedrag van anderen. Maar het mooiste is dat ik nu veel milder en begripvoller ben voor andere gedragsstijlen.

Ook al heb ik inmiddels vele analyses mogen bespreken, ik blijf nog steeds verbaasd over de treffende resultaten. Het is een investering die je voor de rest van je leven gaat benutten. Eenmaal een analyse ingevuld en met jou doorgesproken zal je nooit weer vergeten. Ik zou zeggen ga ervoor, jij èn die ander, jullie zijn het waard!

Download deze informatie hier in PDF formaat

Dit zijn de kosten >>
E-mailen
Bellen
Map
Info